Bạn có thể giống như
Top Sản phẩm Hôm nay
Loại hình doanh nghiệp:Manufacturer
Distributor/Wholesaler
Exporter
Seller
Năm thành lập:2003
Doanh thu hàng năm:30000000-50000000
Thị trường chính:North America
South America
Western Europe
Eastern Europe
Eastern Asia
Africa
Worldwide
Xem một số khách hàng của chúng tôi

Hair is trueto length ,very thick bundles,no shedding ,definitely will buy again,Hair wave back to natural texture when it gets wet.

Arielle Johnson

Got order very fast did't install yet but i am in love already the texture is wonderful ,the curl pattern doesn't stop & there also no smell.

Katoya Winston
Nhà
Tất cả sản phẩm
Về chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Yêu cầu báo giá
Thay đổi ngôn ngữ